İzinli Wifi Ağlarına Bağlanın (WiFi Blocker)

Bulunduğunuz yerde çok fazla wifi adı mı var, kafanız mı karıştırıyor; iğrenç wifi isimlerini görmek istemiyor musunuz? Bunu wifi menüsünden gizleyebilirsiniz. Veya daha da ilereyi gidip tüm wifi ağlarını engelleyebilirsiniz. Bu, hem bir ebeveyn olarak çocuklarınızın uygun olmayan ağlara bağlanmamasını engeller hem de bir IT Pro olarak kullanıcılarınızın şirketinizde yalnızca şirket wifi ağını görmesini sağlar, diğer bir değişle hotspot yapmalarını engeller.

Bunu yapmak için netsh komutunu kullanacağız. Bu komut izin verdiğiniz SSID’ler için “beyaz liste” (whitelist), görmek istemediğiniz SSD’ler için ise “kara liste” (blacklist) olmak üzere iki filtre barındıdır.

İlk senaryomuzda tüm ağlar engellenecek/görüntülenmeyecek, sadece bir ağ görüntülenecek.

İkinci senaryomuzda sadece görmek istemediğimiz ağlar engellenecek, diğer ağlar görüntülenecek.

Senaryo 1:
netsh wlan add filter permisson=denyall network=infrastructure

Tüm ağları blokluyoruz.

netsh wlan add filter permisson=allow ssid=”Samet” network=infrastructure

Samet isimli ssd beyaz listeye eklenir ve görüntülenmesine izin verilir.

Filtreleri Görmek:
Uyguladığınız filtreleri görmek için şu komutu kullanın:

netsh wlan show filters

Senaryo 2:
KABA isimli ssid’yi kara listeye eklemek için şu komutu kullanın:

netsh wlan add filter permisson=block ssid=”KABA” network=infrastructure

Böylelikle KABA isimli ağ haricindekiler görüntülenecek, KABA ağı ise gizlenecek.
Uyguladığınız filterenin sonucunu aşağıdaki gidir:

Filtereleri Silmek:
Filtereleri silmek için şu komutları kullanın:

Netsh wlan delete filter permission=block ssid=”KABA” network=infrastructure
Netsh wlan delete filter permission=denyall network=infrastructure
Netsh wlan delete filter permission=allow ssid=“Samet” network=infrastructure

Tüm filtreler silindiğinden sonuç aşağıdaki gibidir. Bu durumda hiç bir network engellenmez hepsi görülür durumdadır.

Faydalı olması dileklerimle,

Samet.