Vizyonum ve Misyonum

Vizyonum:

Ahlaklı örnek bir insan,
Sadakatli bir yol arkadaşı,
Hayırlı evlatlar yetiştiren bir baba,
Aktif, sonuç odaklı, yol gösterici bir takımdaş,
Araştıran, soran, sorgulayan, sürekli öğrenen, empatik, paylaşımcı bir birey olmaktır.

 

Misyonum:

Çağdaş teknolojiye hakim, gelişime açık, meraklı, araştırmacı yönüyle öğrenen ve öğrendiklerini işinde uygulayan, bu yönüyle ihtiyaçlar doğrultusunda kurumunu dünya standartlarıyla yarıştıran seviyeye çıkaran bir birey olmaktır.